Police Stations

BALRAJ SHIVRAJ LANJILE
DySP-Ahamadpur
02381264742
9923376805
VIKAS AHILLPAA JADHAV
PI-Ahahmadpur
02381262034
8888027111
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAHAMHAD RAFFI PATEL
API-Jalkot
02385276000
7039018535
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SURESH RADHAKISHAN UNWANE
API-Kingao
0238268443
9823230503
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SHAIKH GAFFAR SHAIKH KHALIL
API-Vadhavna
02385268133
8888822811
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

« Go Back Go Home »