Police Stations

Dr. Rajendra Mane
SP
02382-243000
7038731111
Dr Kakasaheb Dole
ASP
02382243245
9767109325
____________________________________________________________________________________________________________________________________
MUDHKAR VITTHAL JAWALKAR
DySP-SPO
02382243402
8551011014
____________________________________________________________________________________________________________________________________
N.N. Pithe
PI-WCB
Terminal242442
9923109630
____________________________________________________________________________________________________________________________________
A.K.Chormale
PI-Control Room-1
02382-242296
9158999000
____________________________________________________________________________________________________________________________________
KRUSHNADEV SOMAJI PATIL
PI-Control Room
02382243633
9923441314
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ANIL BHAGWAN AKOSKAR
police welfare department
02382
9403715251
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SANJAY BHIMASHANKAR HIBARE
PI-DISTRICT SPECIAL BRANCH
02382254388
9764574333
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SUNIL RAMRAO NAGARGOJE
PI-LCB
02382
9923310555
____________________________________________________________________________________________________________________________________
LAXMAN GANGARAM KOMAWAD
PSI-LCB
02382
9823055921
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ANIL BHAGWAN AKOSKAR
PI-cyber cell
02382
9403715251
____________________________________________________________________________________________________________________________________
G.E. Bhume
API-EOW Brnach
--
9923407050
____________________________________________________________________________________________________________________________________
V.C. Dandime
PSI-CAWC
--
9422242080
____________________________________________________________________________________________________________________________________
A.D. Ujedkar
PSI-BDDS
--
9850135354
____________________________________________________________________________________________________________________________________
U.D. Kadam
PSI-A.T.C
--
9552225200
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Vijay K Dhondge
SRP-HO
02382243066
9011150052
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Vijay K Dhondge
SRP-HO
02382243066
9011150052
____________________________________________________________________________________________________________________________________
S.A.Pathan
PI-MT
--
9158492077
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ganesh Kindre
DySP-Latur City
02382-242100
9823518257
____________________________________________________________________________________________________________________________________
KESHAV MANIKRAO LATPATE
PI-Gandhi Chauk
02382242100
9823422010
____________________________________________________________________________________________________________________________________
NANASAHEB VISHAMBAR LAKAL
PI-Shivaji Nagar
02382243100
9823227216
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ASHOK NAVNATH MALI
API-MIDC
02382220100
9922441411
____________________________________________________________________________________________________________________________________
GAJANAN LAXMANRAO BHATLAVANDE
PI-Tafic Control Branch
02382
9422875522
____________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIYA NANASAHEB PATIL
DySP-Rural
02382222855
8793112128
____________________________________________________________________________________________________________________________________
M.D.Khodve
PI-Latur Rural
02382-222855
9823717989
____________________________________________________________________________________________________________________________________
TATYARAO RUPAJI BHALERAO
API-Murud
02382
9404335333
____________________________________________________________________________________________________________________________________
S.A.Chavan
API-Gategao
02382-276533
9673998400
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ganesh Kindre
DySP-Ausa
02383-222336
9823518257
____________________________________________________________________________________________________________________________________
S.I.Chaus
PI-Ausa
02383-222036
9921246500
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SANJAY DEVICHAND PAWAR
ASP-Bhada
02383228533
9823290456
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SANDIP ANAND KAMAT
ASP-Killari
02383223533
7972456107
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SHRIDHAR RAGHUNATHRAO PAWAR
DySP-Chakur
0238251047
9823036333
____________________________________________________________________________________________________________________________________
REMESHWAR SAWDAGAR TAT
PI-Chakur
02381252040
9284251925
____________________________________________________________________________________________________________________________________
GORAKH VISHWANATH DIVE
PI-Renapur
02382233533
9823090890
____________________________________________________________________________________________________________________________________
DEELIP PARBAT PATIL
PI-Shirur Anantpal
02384250033
8805015719
____________________________________________________________________________________________________________________________________
BALRAJ SHIVRAJ LANJILE
DySP-Ahamadpur
02381264742
9923376805
____________________________________________________________________________________________________________________________________
VIKAS AHILLPAA JADHAV
PI-Ahahmadpur
02381262034
8888027111
____________________________________________________________________________________________________________________________________
MAHAMHAD RAFFI PATEL
API-Jalkot
02385276000
7039018535
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SURESH RADHAKISHAN UNWANE
API-Kingao
0238268443
9823230503
____________________________________________________________________________________________________________________________________
SHAIKH GAFFAR SHAIKH KHALIL
API-Vadhavna
02385268133
8888822811
____________________________________________________________________________________________________________________________________
G.G. Ranjankar
DySP-Nilanga
02384-243900
9823227135
____________________________________________________________________________________________________________________________________
K.N.Supekar
PI-Nilanga
02384-242100
9923141675
____________________________________________________________________________________________________________________________________
DEEPAK DNYANOBA SHINDE
API-Devni
02384269133
9881059800
____________________________________________________________________________________________________________________________________
S.H.Rejitwad
API-Aurad S.
02384-245100
9403171583
____________________________________________________________________________________________________________________________________
BALAJI ANKUSH KUKDE
API-Kasarshirshi
02384262533
8975752559
____________________________________________________________________________________________________________________________________
BHIMASHANKAR MANIKRAO HIRMUKHE
DySP-Udgir
02385255378
8823834134
____________________________________________________________________________________________________________________________________
GOVARDHAN IRANNA BHUME
PI-Udgir City
02385256003
9923407050
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ANIL KHELBA CHORMALE
PI-Udgir Rural
02385256833
9604870117
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Dummy Data
Dummy1
11441144144
011110000
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

« Go Back Go Home »