SP of Latur


P.M. Oshel(1982-1983)

P.M. Oshel

16.8.1982 To 31.3.1983

Arup Patnayak (1983-1986)

Arup Patnayak

31.3.1983 To 24.6.1986

Sanjiv Dayal(1986-1987)

Sanjiv Dayal

04.7.1986 To 23.6.1987

Ajaykumar jain (1987-1990)

Ajaykumar Jain

23.6.1987 To 9.1.1990

K.L. Bishnoi(1990-1990)

K.L. Bhishoi

10.1.1990 To 2.6.1990

R.R. Mangaokar(1990-1992)

R.R. Mangaokar

2.6.1990 To 18.1.1992

V.D. Mishra

V.D. Mishra

17.2.1992 To 7.7.1992

Kulwant Kumar

Kulwant Kumar

2.6.1997 To 2.1.2000

Ashutosh Dumbre

Ashutosh Dumbre

3.1.2000 To 20.6.2002

Vishwas Nagre Patil

Vishwas Nagre Patil

20.6.2002 To 20.7.2004

Suhas Varke

Suhas Varke

26.7.2004 To 14.6.2006

Suhas Varke

Pravin Salunke

14.6.2006 To 31.3.2007

Sanjay Latkar

Sanjay Latkar

28.6.2007 To 8.6.2010

C.H. Stalin

C.H. Stalin

8.6.2010 To 20.4.2011

B.G. Gaikar

B.G. Gaikar

6.6.2011 To 4.8.2014

     
lightbox gallery downloadby VisualLightBox.com v6.1


« Go Back Go Home »